Tarkenna hakua

Tiedote 13.3.2020

Koronavirustilanteeseen varautumisen vuoksi tehtäviä muutoksia kaupungin palveluissa

Päivitetty 1.6.2020 klo 7.30. På svenska - se nedan / In English, please see below.

Kaarinan kaupunki seuraa tiiviisti koronavirustilanteen kehittymistä. Olemme jo tehneet ennakoivia toimia kuntalaisten turvallisuuden varmistamiseksi. Kaarina on myös sulkenut kaikki valtioneuvoston linjaamat toiminnot. Muilta osin toiminta yksiköissämme jatkuu toistaiseksi normaalisti. Päivitämme tätä tiedotetta tarpeen mukaan.

Tiedotteeseen on päivitetty myös kesäajan poikkeuksellisia aikatauluja.

CLICK HERE TO TRANSLATE THIS PAGE INTO YOUR LANGUAGE

Translation may not be 100% accurate of the original content.

Olemme ohjeistaneet yksiköitämme koronaviruksen leviämisen ja tartuntojen varalta. Olemme informoineet henkilöstöä koronaviruksesta ja sen tartuntatavoista, tehostaneet käsihygieniaa sekä muistuttaneet yskimishygieniasta. Noudatamme sosiaalipalveluissa THL:n ohjeita tartuntatautien ehkäisyyn.

Kaarinan kaupunki on varautunut koronavirustartuntoihin yhdessä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Tartuntojen ehkäisemiseksi lapsiperheitä ja opiskelijoita ohjeistetaan varautumaan muutoksiin päivähoidossa ja koulutyössä. Myös Kaarinan kaupungin työntekijöiden matkustamiseen ja etätyöskentelyyn liittyviä ohjeistuksia on tarkennettu.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalveluissa tapahtuu muutoksia, joilla pyrimme turvaamaan erityisesti ikääntyneiden tai perussairauksien sairastavien turvallisuuden.

Terveyspalvelut

Päivystysvastaanotto Kaarinan pääterveysasemalla iltaisin ja viikonloppuisin päättyi 31.5. 

 • Päivystys palvelee Kaarinan pääterveysasemalla jatkossa ma–pe klo 8–16. Puhdas päivystys ja infektiopäivystys toimivat erillään ainakin 31.8.2020 saakka. Soita aina ennen päivystykseen tuloasi, p. 02 588 2600. 
 • Virka-ajan ulkopuolella päivystys on Tyks Akuutissa, p. 02 313 8800.
 • Kaikki infektiopotilaat keskitetään pääterveysaseman infektiovastaanotolle. Littoisten ja Piikkiön terveysasemilla ei oteta vastaan infektiopotilaita.

Terveyskeskuksen aukioloajat kesällä: 

Pääterveysasema ma–pe klo 8–16

 • Röntgen 1.6.–2.8. ma–to 8–15.30, pe 8–14
 • Laboratorio: koronan riskiryhmät ajanvarauksella ma–pe klo 7.15–8, muut ma–pe klo 8–11 ajanvarauksella ja kiireelliset näytteet myös jonottamalla ilman ajanvarausta

Piikkiön terveysasema ma–to klo 8–16, pe klo 8–14.

 • Laboratorionäytteenotto Piikkiössä ma–to klo 8–11. Piikkiön näytteenotto on suljettu 19.6.–2.8. välisen ajan. 3.8. alkaen näytteenotto ti–to klo 8–11. 

Littoisten terveysasema ma–to klo 8–16, pe klo 8–14, suljettu 19.6–2.8.2020.

 • Neuvolat toimivat Littoisissa koko kesän normaalisti. Littoisissa ei ole laboratorionäytteenottoa.

Muut terveyspalvelut:

 • Kaarinan terveyskeskussairaalan vuodeosastoilla vierailua on rajoitettu.
 • Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, puhe- ja toimintaterapia sekä psykologipalvelut:
  • Yllä mainituissa yksiköissä pyritään palaamaan mahdollisimman normaaliin vastaanottotoimintaan toukokuun aikana. Väliin jääneitä lastenneuvolan ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tarkastuksia ei pääsääntöisesti tehdä jälkikäteen. Poikkeuksena neuvolan 4- ja 6-vuotiskäynnit, joilla lapsi saa myös tehosterokotukset. Jos huoltajalla tai lapsella/nuorella itsellä on erityinen huoli, terveydenhoitaja tekee hoidontarpeen arvion ja varaa ajan sen mukaisesti.
  • Rajaamme edelleen asiakkaiden määrän toimitiloissa mahdollisimman vähäiseen tartuntariskien minimoimiseksi. Tästä syystä toivomme, että käynneille saavutaan yksin aina kun se vain on mahdollista ja lasten käynneillä yhden huoltajan kanssa. Äitiysneuvola- ja vauvakäynneille ovat molemmat vanhemmat tervetulleita. Vastaanotoille saavutaan vain terveenä!
  • Kouluterveydenhuollossa hoidetaan kaikki vastaanotot ajanvarauksella. Käytännössä avovastaanottoaikaa ei järjestetä, jotta odotustilaan ei synny turhaa jonoa, vaan aika sovitaan ottamalla terveydenhoitajaan yhteyttä esim. Wilman kautta tai puhelimitse.
  • Avoneuvolatoiminta on suljettu toistaiseksi. Tarvittavat kontrollikäynnit ja rokotukset hoidetaan ajanvarauksella. Ryhmätoimintoja ei vielä käynnistetä.
  • Korona-tilanteen muuttuessa, yksikön toimintaa tarkastellaan uudelleen ja muutoksista tiedotetaan kaupungin internet-sivuilla.
 • Hammashoidon tarkastuksia tehdään jälleen normaalisti. Hoitoon on turvallista tulla. Hammaspäivystys toimii Kaarinan Pääterveysasemalla klo 8–16. Aika tulee varata puhelinnumerosta 02 588 2200. Päivystyksessä annetaan ensiapuluonteista hoitoa. Ilmoitathan, jos sinulla on flunssaoireita tai olet ollut lähikontaktissa koronavirusinfektioon sairastuneeseen.

Ikääntyneiden palvelut

 • Palvelutori Eerikin asiakasvastaanotto on suljettu. Asiakasneuvonnan puhelinaika on ma–pe klo 9–13, puh. 050 512 9150.
 • Muistipuhelin palvelee tiistaisin kello 9–11, p. 050 314 6155.
 • Palveluohjaajat ovat yhteydessä puhelimitse kaikkiin yli 80-vuotiaisiin asiakkaisiin, jotka eivät ole palveluiden piirissä.
 • Kaikille omaishoidontuen asiakkaille lähetetään kirje, jossa on tietoa saatavilla olevista palveluista. Omaishoidontuen palveluohjaaja on myös puhelimitse yhteydessä omaishoitajiin. Voit myös itse olla yhteydessä omaishoidon palveluohjaajaan, p. 050 373 2660.
 • Tietoja kotiin kuljetettavista kauppa-, apteekki- ja ateriapalveluista Palvelutorin Eerikin asiakasneuvonnasta tai Palvelutori Eerikin nettisivuilta. Palveluita järjestävät monet yritykset. Lisäksi Kaarinan kaupunki järjestää yhteistyössä SPR:n kanssa kauppakassipalvelua niille yli 70-vuotiaille ja riskiryhmässä oleville asiakkaille, jotka eivät muuten pysty järjestämään ruokaostoksilla käyntiä. 
 • Ikäihmisten maakunnallinen ohjaus- ja neuvontapuhelin palvelee ma-pe klo 9-15, puh. 02 262 6164.
 • Vierailut ikääntyneiden hoivakodeissa on kielletty. Vierailujen sijaan suosittelemme läheisille puhelinsoittoja.
 • Kotihoidon ja kotihoidon omaishoidon osalta suositellaan, että omaiset ja läheiset ovat mieluummin yhteydessä puhelimitse kotihoidon asiakkaaseen kuin vierailuina.
 • Päivätoimintayksiköt (Hovirinta, Tupasvilla ja Värttinä) on suljettu toistaiseksi.
 • Uusia tilapäisen hoidon varauksia ei toistaiseksi oteta vastaan hoivayksiköissä (Visiitti, Tupasvilla ja Kaarinakoti).
 • Visiitin kuntosalitoiminta on suljettu toistaiseksi.
 • Kaarinan omaishoitopilotin perhehoitaja kotiin -palvelun toteutus on keskeytetty.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

 • Monitoimintakeskus Tikli aukeaa porrastetusti 2.6. alkaen.
 • Asiakastapaamiset toteutuvat normaalisti, mutta niissä voidaan tarvittaessa hyödyntää etätyövälineitä.
 • Asiakastapaamisten turvallisuuden varmistamiseksi asiakkaisiin otetaan yhteyttä ennen toimisto- tai kotitapaamista.
 • Ryhmätoimintoja aloitetaan porrastetusti.
 • Perhe- ja sosiaalipalveluiden ohjaus- ja neuvontanumerot palvelevat normaalisti.

Lisätietoja

 • Johtava ylilääkäri Antti Sandén p. 050 430 2135
 • Ikäihmisten palvelujohtaja Seija Sjöblom, p. 050 373 2526
 • Perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Emilia Heikkilä, p. 050 373 2563
 • Sosiaali- ja terveysjohtaja Mikko Pakarinen, p. 050 512 9270

Varhaiskasvatus ja koulutus

Varhaiskasvatus ja koulutus

Varhaiskasvatusta ja esiopetusta koskevat rajoitukset on päätetty purkaa 14.5. alkaen. Katso lisää tiedotteestamme.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten huoltajia tiedotetaan tarkemmin Wilman ja sähköpostin kautta.

Kaikki varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ovat edelleen auki ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus on toiminnassa.

Tapahtumat, retket ja leirikoulut

Kaarinan kaupungin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion kaikki leirikoulut, luokkaretket, opintomatkat ja vastaavat perutaan toistaiseksi. Myöskään vierailijoita ei oteta vastaan.

Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen alaisten yksiköiden on vältettävä arkityössään tarpeetonta kokoontumista. Urheilukilpailut, discot, vanhempainillat ja vastaavat kokoontumiset perutaan toistaiseksi.

Liikuntatunneilla suositaan ulkoliikuntaa. Uimahallikäynnit ovat tauolla toistaiseksi.

Ei sairaana päivähoitoon tai kouluun

Sairaana tulee jäädä kotiin ja palata päivähoitoon/kouluun vasta tervehdyttyään. Hyvä käsihygienia on edelleen ensiarvoisen tärkeää.

Terveydenhuollon suuren kuormituksen vuoksi toivotaan, etteivät hyväkuntoiset hengitystie-oireiset ottaisi yhteyttä neuvontapuhelimiin, vaan katsoisivat ohjeita terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin verkkosivuilta. Jos kuitenkin yleistila laskee, on oltava yhteydessä terveyskeskuksen neuvontapuhelimeen.

Liikuntakerho Heiluri ja leikkipuistotoiminta

Toiminta keskeytetty toistaiseksi.

Tiedotus

Kouluissa ohjeistamme huoltajia tilanteesta Wilman kautta. Varhaiskasvatuksen tiedottaminen tapahtuu totuttuja kanavia käyttäen (Wilma, sähköposti ja puhelin).

Lisätietoja

 • kunkin yksikön rehtori (lapsenne kouluarkea koskevissa asioissa)
 • kunkin varhaiskasvatusyksikön johtaja, perhepäivähoidon ohjaajat (lapsenne päivähoitoa koskevissa asioissa)
 • vs. johtava rehtori Emmi Virtanen, p. 050 471 0874
 • varhaiskasvatusjohtaja Päivi Kemppainen, p. 050 373 2524
 • sivistysjohtaja Elina Heikkilä, p. 050 373 2568

Vapaa-ajanpalvelut

Kirjastot ja Kaarina-talo 1.6. - 31.8.2020

Kirjastot avaavat ovensa asiakkaille Kaarinassa maanantaina 1.6. Asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden takaamiseksi osa tiloista ja palveluista on vielä toistaiseksi pois käytöstä. Kirjastojen avaamisessa noudatetaan hallituksen linjausta ja Aluehallintoviraston ohjeita. Myös Kaarina-talon tilat avautuvat 1.6. rajoituksin ja näyttelytoiminta jatkuu.

Katso tarkemmat tiedot kirjastojen ja Kaarina-talon palveluista ja aukioloajoista tiedotteestamme.

Palvelupisteet 1.6. - 31.8.2020

Palvelupiste Fiskari palvelee Kaarina-talossa ma klo 9-17, ti-pe klo 9-16
Piikkiön palvelupiste on avoinna ma klo 10-17, ti klo 10-16 ja to klo 10-16.

Lisätietoja asiasta kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja Ritva Nurminoro, p. 050 373 2742

Nuorisopalveluiden toiminta 1.6 – 31.7.2020:

 • Päiväleiri Kuusiston nuorisotilalla 1.-5.6. ja Piikkiön nuorisotilalla 8.-12.6.
 • Ampperi avoinna kaksi iltaa viikossa viikoilla 23-25.
 • Kotimäen nuorisotila avoinna joka ilta viikoilla 23 ja 24.
 • Päiväretkiä eri puolilla Kaarinaa viikoilla 26-27 niin, että lapset ja nuoret pääsevät itse liikkumaan retkikohteeseen.
 • Nugipagu on ajossa 15.6.-24.7.
 • Linnanraunioiden kesäkioski avoinna 2.6.-31.7.

Vuolahden leirialue ja Harvaluodon leirikatos ovat suljettuna 1.6.-31.7.2020.

Kansalaisopiston kurssit ovat kesätauolla. Uuden työvuoden ilmoittautumiset alkavat 28.8.2020 klo 8. Lisätietoja asiasta antaa kansalaisopiston rehtori Risto Jaakola p. 050 373 2516.

Liikunta- ja viherpalvelut

Kaikki kaupungin tarjoamat liikunnan ohjauspalvelut ja kaikki ohjatut liikunnat on peruttu toistaiseksi.

Lasten Lystikäs ja Mini Lystikäs–tapahtumat sekä Erityislasten liikuntamaat on peruttu koko kevään osalta.

Uimahalli ja sisäliikuntapaikat avautuvat erityisjärjestelyin jälleen 1.6. alkaen. Lue tarkemmin tiedotteestamme.

Harvaluodon saunarakennus ja kioski aukeavat maanantaina 1.6. Sauna ei ole käytössä, mutta puku- ja suihkutilat ovat käytössä rajoitetusti.

Liikennepuisto on suljettu koronarajoitusten takia. Lasten liikennepuiston ollessa suljettu, sitä voi  käyttää omalla pyörällä ajaen yleistä siisteyttä ja järjestystä noudattaen.Lisätietoja

 • Tekninen johtaja Jyrki Haapasaari, p. 040 507 0238
 • Viheraluepäällikkö Ossi Vesalainen, p. 050 373 2414

Toimielinten kokoukset

Kaupungin toimielinten kokoukset pidetään toistaiseksi suunnitellusti ja pääosin etäyhteyksillä. Kaupunginhallitus suosittelee, että nykyistä sähköistä kokouskäytäntöä jatketaan elokuulle asti. Kokouksiin ei tule osallistua paikanpäällä sairaana ja tarvittaessa tulee kutsua varajäsen tilalle. Myös käsihygieniaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Seminaarit, työpajat ja muut vastaavat harkinnanvaraiset luottamushenkilöille tarkoitetut tilaisuudet perutaan. 

Lisätietoja

 • Hallintojohtaja Päivi Antola, p. 050 5415 160
 • Kaupunginjohtaja Harri Virta, p. 050 3732 400

Kirjaamo

Kirjaamolle osoitettu paperiposti pyydetään toimittamaan palvelupiste Fiskariin.

Lisätiedot hallintojohtaja Päivi Antola, p. 050 5415 160

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelutoimistot ovat asiakkailta suljettu. Asiakkaita palvellaan puhelimitse tai sähköpostitse klo 9–15. 

Henkilöstö työskentelee etä- ja toimistoympäristöissä, jonka johdosta kaikki ohjelmistot eivät toimi normaalisti ja saattavat rajoittaa palvelua. Myös osa toiminnoista toimii rajoitetusti.

Yhteydenotot ensisijaisesti henkilöiden suoriin puhelinnumeroihin ja sähköposteihin. Yhteisenä päivystävänä puhelimena toimii puh. 02 588 4816.

Rajoitetusti toimivat palvelut:

 • Vain välttämättömät katselmukset suoritetaan ja tarkastajalle tulee mahdollistaa normaalia suurempi varoetäisyys muihin ihmisiin.
 • Suunnittelukokouksia tai vastaavia ei järjestetä.
 • Toimitettavat asiakirjat: Toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti suoraan ko. henkilön sähköpostiin, toissijaisesti sähköposteihin rakennusvalvonta@kaarina.fi ja ymparisto@kaarina.fi.

Paperisia asiakirjoja, esimerkiksi lupa- ja erityissuunnitelmasarjat, on mahdollista toimittaa Kaarinan kaupungin postilaatikkoon (Oskarintalo, B-rapun ulkopuolella Pyhän Katariinan tien puolella) tai myös rakennusvalvontatoimiston ovessa olevan luukun kautta.

Arkistotilattujen asiakirjojen katselumahdollisuutta ei pystytä järjestämään.

Muut palvelut

 • Pontela on suljettu elokuuhun asti, kuntosali on auki. Lisätietoja: Hallintojohtaja Päivi Antola, p. 050 5415 160
 • Föliä koskevat tiedot ja aikataulut löytyvät Fölin sivuilta. Kaarinan sisäinen liikenne ajetaan 1.6. alkaen normaalin kesäaikataulun mukaisesti.

Lisätiedot

Yleisiä hygieniaohjeita

Käsihygienia ja yskiminen (THL) 

 

Information om förändringar i stadens tjänster med anledning av coronavirus

(Uppdaterad 13.5.2020 kl. 10.30). S:t Karins följer noga utvecklingen av situationen gällande coronaviruset. Vi har vidtagit preventiva åtgärder för att säkerställa invånarnas säkerhet. S:t Karins kommer att stänga alla funktioner enligt statsrådets riktlinjer, fr.o.m. 18.3. I övrigt kommer våra enheter att fortsätta att fungera normalt tillsvidare. Informationen uppdateras vid behov. Eftersom situationen ändras snabbt lönar det sig att kontrollera den finska informationen för aktuella uppgifter. 

Vi har gett anvisningar till våra enheter mot spridning och infektion av coronavirus. Vi har informerat personalen om coronavirus och hur det sprids, vidtagit extra åtgärder för bättre handhygien samt påmint om det rätta sättet att hosta. Inom våra socialtjänster följer vi Institutet för hälsa och välfärds (THL) riktlinjer för förebyggande av smittsamma sjukdomar. 

Staden har förberett sig för coronavirusets spridning i samarbete med Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. För att förhindra spridningen av coronaviruset uppmanas barnfamiljer och studeranden att förbereda sig för att verksamheten i stadens daghem och skolor kan ändras. Också anvisningarna för resor och distansarbete för stadens anställda har uppdaterats. 

Social- och hälsovårdstjänster

Inom social- och hälsovårdstjänster görs vissa ändringar för att skydda i synnerhet äldre personer och personer med underliggande sjukdomar.

Hälsovårdstjänster

 • Hälsovårdscentralen i S:t Karins har öppnat en kvällsjour för att avlasta köerna till ÅUCS jour. Jouren är öppen tillsvidare,  må-to till kl. 20. Under helger (lö-sö) har jouren öppet kl. 10-14.
  • Ring alltid tidsbeställningen 02 588 2600 innan du går till jouren!
  • Jourmottagningen sköter INTE coronavirusmisstänkta, utan de ombeds tillsvidare vid behov söka sig till ÅUCS kvällstid.
  • Alla infektionspatienter sköts centralt i S:t Karins hälsocentral. Hälsocentralerna i Pikis och Littois tar inte emot infektionspatienter.
 • Besöken till S:t Karins hälsovårdscentralens bäddavdelning begränsas.
 • Rådgivning, skol- och studenthälsovård, tal- och arbetsterapi samt psykologtjänster:

  • I de ovannämnda enheterna strävar man till att återgå till så normal mottagningsverksamhet som möjligt under maj månad. Barnrådgivnings-, skol- och studenthälsovårdsgranskningar som blivit inställda görs inte i efterhand. Undantaget är rådgivningens 4- och 6-årsbesök, då barnet också får vaccinationer. Ifall vårdnadshavaren eller barnet/den unga har något de funderar över, gör hälsovårdaren en utvärdering av vårdbehov och bokar in en tid.
  • För att minimera smittorisken begränsar vi fortfarande antalet klienter i våra utrymmen. Därför bör man komma ensam om det bara är möjligt, och barn tillsammans med bara en vårdnadshavare. Endast friska personer kommer till mottagningen!
  • I skolhälsovården ordnas alla mottagningar med tidsbeställning. I praktiken erbjuds ingen öppen mottagningstid för att undvika onödig kö i väntrummet utan tiden avtalas genom att kontakta skolhälsovårdaren, till exempel via Wilma eller per telefon.
  • Den öppna rådgivningen är stängd tillsvidare. Nödvändiga kontrollbesök och vaccinationer sköts med tidsbeställning. Gruppaktiviteter börjar inte ännu.
  • Allt eftersom corona-situationen förändras utvärderas enheternas verksamhet och eventuella förändringar informeras om på stadens hemsida.
 • All icke-brådskande tandvård är inställd tillsvidare på S:t Karins hälsocentral samt hälsostationerna i Littois och Pikis. Nya mottagningstider ges inte för tillfället. Tandjour i S:t Karins hälsocentral kl. 8-16. Boka tid på tel. 02 588 2200. Tandjouren endast för brådskande vård. Meddela på förhand om du har förkylningssymptom eller har varit i kontakt med en koronasmittad person.

Tjänster för äldre

 • Kundmottagningen i Palvelutori Eerikki är stängd. Kundrådgivning per telefon må-fre kl. 9-13, tel. 050 512 9150.
 • Minnestelefonen är öppen tisdagar klockan 9–11, tel. 050 314 6155.
 • Stadens äldreservice kontaktar per telefon alla över 80-åringar som inte redan omfattas av någon äldreservicetjänst.
 • Alla klienter som får närståendevårdsstöd får ett brev hem med information om tillgänglig service. Stadens servicehandledare kontaktar också närståendevårdarna per telefon.
 • Information om hemkörning av mat och butiksvaror fås från Palvelutori Eerikkis telefonrådgivning eller på hemsidan (på finska)
 • Telefonnummer för kund- och servicehandledning för äldre personer I Egentliga Finland  02 262 6174, öppet vardagar kl. 9-12.  
 • Besök i vårdhemmen förbjudna. I stället för besök rekommenderar vi att ni ringer era anhöriga.
 • För hemvård och anhörigvård i anslutning till hemvård är rekommendationen att anhöriga hellre kontaktar hemvårdsklienten per telefon i stället för besök.
 • Dagcenterenheterna (Hovirinta, Tupasvilla och Värttinä) är stängda tillsvidare.
 • Nya klienter för avlastningsvård tas inte emot för tillfället (Visiitti, Tupasvilla och Kaarinakoti).
 • Gymmet i Visiitti är stängt tillsvidare.
 • S:t Karins egenvårdarpilotprojekt Perhehoitaja kotiin har avbrutits.

Familje- och socialtjänster

 • Monitoimikeskus Tikli håller stängt tillsvidare.
 • På våra kundmottagningar använder vi distanskommunikationsverktyg i mån av möjlighet.  
 • Familje- och socialtjänstens klienter kontaktas innan hembesök eller mottagning.
 • Familjecaféer och andra gruppträffar ställs in tillsvidare.
 • Telefonrådgivning för handikapptjänster vardagar kl. 9-14 på tel. 050 373 2857.
 • Under undantagstiden har telefonrådgivningen för barnfamiljer på tel. 050 373 2592 förlängts till vardagar kl. 8.30-15.

Ytterligare upplysningar

 • ledande överläkare Erkki Tuomaala, tel. 050 595 4003
 • direktör för äldreomsorg Seija Sjöblom, tel. 050 373 2526
 • direktör för familje- och socialtjänster Emilia Heikkilä, tel. 050 373 2563
 • social- och hälsovårdsdirektör Mikko Pakarinen, tel. 050 512 9270

Småbarnspedagogik och utbildning

Begränsningar gällande småbarnsfostran och förskola avvecklas fr.o.m. 14.5. Se vårt informationsbrev

Föräldrar till barn inom småbarnsfostran och förskola informeras via Wilma och e-post.

Alla verksamhetsenheterna inom småbarnspedagogiken hålls i drift och den förskoleundervisning som ordnas i anslutning till dem fortsätter.

Grundskola

Undervisning inom grundskolan ordnas i huvudsak på distans till 13.5. Närundervisning för alla årskurser fr.o.m. 14.5. Se vårt informationsbrev.

Information angående grundskolan fås via Wilma.

Gymnasiet

Undervisningen i gymnasiet ordnas som distansstudier med hjälp av digitala lärandemiljöer och lärandelösningar samt vid behov självständiga studier. Studentfester ordnas först i augusti. Mer information fås via Wilma.

Evenemang, utfärder och lägerskolor

Alla lägerskolor, klassresor, studieresor och motsvarande inom S:t Karins småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning ställs in tillsvidare. Inte heller besökare tas emot under denna period.
Enheter som lyder under småbarnspedagogik och utbildning ska i sitt dagliga arbete undvika onödiga möten eller sammankomster. Idrottstävlingar, discon, föräldrakvällar och motsvarande ställs in tillsvidare.
På gymnastiklektioner föredras utomhusaktiviteter. Simhallsbesöken är tillsvidare inställda.

Sjuka barn ska inte gå till dagvården eller skolan

Sjuka personer ska stanna hemma och återvända till daghem/skola först efter att de blivit friska. God handhygien är fortfarande ytterst viktigt.

På grund av den höga arbetsbelastningen inom hälso- och sjukvården önskar man att de med symptom i luftvägar, men som ändå är i gott skick, inte ska kontakta telefonrådgivningen utan i stället gå in på hälsocentralernas och sjukhusdistriktets webbplatser och bekanta sig med anvisningarna där. Om det allmänna hälsotillståndet försvagas, bör man kontakta hälsovårdscentralens telefonrådgivning.

Liikuntakerho Heiluri och lekparker

Verksamheten är inställd tillsvidare.

Information

Skolorna håller vårdnadshavare ajour om situationen genom Wilma. Inom småbarnspedagogiken använder vi de bekanta kommunikationskanalerna (Wilma, e-post och telefon).

Ytterligare upplysningar

 • skolans rektor (i frågor som rör barnets skolvardag)
 • småbarnpedagogikens enhetschef, familjedagvårdsledare (i frågor som rör barnets dagvård)
 • vik. ledande rektor Emmi Virtanen, tel. 050 471 0874
 • direktör för småbarnsfostran Päivi Kemppainen, tel. 050 373 2524
 • bildningsdirektör Elina Heikkilä, tel. 050 373 2568

Fritidstjänster

Biblioteken i S:t Karins öppnar i enlighet med Regionförvaltningsverkets riktlinjer endast de utrymmen som är nödvändiga för återlämnings- och utlåningsverksamhet, och de är öppna 11.5.-29.5.2020. Bibliotekens övriga lokaler öppnas för kunder tidigast 1.6.2020.

Kultur- och biblioteksevenemang, utställningar och publikevenemang är inställda till 31.5.2020. Utrymmen i Kaarina-talo kan inte bokas tillsvidare.

Servicepunkt Fiskari har öppet i Kaarina-talo vardagar kl. 9-16. Servicepunkten i Pikis är stängd.

Ytterligare information: Ritva Nurminoro, chef för kultur- och bibliotekstjänster, tel. +358 50 373 2742.

Ungdomsgårdarna är stängda tillsvidare. Ungdomstjänstens läger och evenemang är inställda. I enlighet med regeringens riktlinjer är det möjligt att öppna ungdomsgårdarna fr.o.m. 1.6.2020 kontrollerat och gradvis. En del av sommarens funktioner genomförs med vissa begränsningar. Vi inväntar närmare instruktioner och informerar så snart som möjligt.

Ytterligare information: Leena Miettinen, vik. chef för ungdomstjänster, tel. +358 50 511 4994.

Pågående kurser på vid stadens medborgarinstitut har avbrutits och kommande kurser ställs in för resten av våren. Kursavgifter återbetalas till deltagarna. Vid eventuella frågor, ber vi er ta kontakt via e-post, kansalaisopisto@kaarina.fi. Vänligen ange ert kontonummer och namnet på kursen som ni deltar i. Ytterligare information: Juha Nummelin, planeringslärare, tel. +358 50 314 6118.

Externa evenemangsarrangörer beviljas tillsvidare inte nya platsreservationer i stadens lokaler. 

Idrotts- och gröntjänster

All stadens idrottsverksamhet är inställd tillsvidare.

Evenemangen Lasten Lystikäs och Mini Lystikäs samt Erityislasten liikuntamaa har ställts in för hela våren.

Stadens simhallar, Vapari, Kuntokoulu Kaarina och gymet i Visiitti har stängt.

Alla stadens övriga idrottsanläggningar stängs fr.o.m. 18.3.

Ytterligare upplysningar

Teknisk chef Jyrki Haapasaari, tel. 040 507 0238

Chef för grönområden Ossi Vesalainen, tel. 050 373 2414

Möten i stadens förvaltningsorgan

Stadens olika förvaltningsorgan håller tillsvidare möten som planerat, i huvudsak på distans. Medlemmarna ska dock inte delta i möten om de är sjuka, och vid behov ska man kalla in ersättare. Också god handhygien är något som alla bör fästa specialuppmärksamhet vid. Seminarier, arbetsverkstäder och motsvarande tillställningar avsedda för förtroendevalda ställs in.

Ytterligare upplysningar:

Registratorskontoret

Post till registratorskontoret kan lämnas i Servicepunkt Fiskari.

Ytterligare upplysningar: förvaltningsdirektör Päivi Antola, tel. 050 5415 160

Byggnadsinspektion och miljövård

Byggnadsinspektions- och miljövårdskontoret har stängt kundmottagningen. Kunder betjänas per telefon och e-post, vardagar kl. 9-15.

Personalen jobbar på distans så alla program fungerar nödvändigtvis inte. Servicen kan därför vara begränsad.

Ta i första hand kontakt direkt till personalens telefon eller e-post. Som gemensam telefonväxel fungerar tel. 02 588 4816.

Begränsningar i servicen:

 • Endast de mest nödvändiga inspektionerna görs och inspektören håller ett större avstånd än vanligt.
 • Planeringsmöten och motsvarande hålls inte.
 • Inlämning av dokument: Skickas i första hand direkt till ifrågavarande persons e-post, i andra hand till adresserna rakennusvalvonta@kaarina.fi och ymparisto@kaarina.fi.

Dokument i pappersform, t.ex. lov- och specialritningar kan lämnas i S:t Karins stads postlåda (Oskarintalo, utanför B-trappan mot Pyhän Katariinan tie) eller genom brevinkastet i dörren till byggnadskontoret.

I nuläget är det inte möjligt att beställa dokument för påseende från arkivet.

Övrigt

Pontela har stängt.

Ytterligare upplysningar: förvaltningsdirektör Päivi Antola, tel. 050 5415 160


Ytterligare upplysningar:


Allmänna anvisningar:

Handhygien och hosta (THL) 

Allmänna frågor om coronaviruset (THL) 

 

Changes to the services of the City of Kaarina due to the coronavirus situation

(Updated on 12 May 2020 at 11:40)

The City of Kaarina is actively following the development of the coronavirus situation. We have already taken anticipatory measures to ensure the safety of our population. As of 18 March, the functions and facilities listed in the Government’s policy recommendations will be closed in Kaarina. Otherwise, our units will continue operating as usual for the time being. The information in this release will be updated as necessary.

We have advised all our units regarding the spread of coronavirus infections (COVID-19). We have informed our personnel about coronavirus and its transmission and reminded them of the importance of proper hand washing and coughing hygiene. In our social services, we follow the guidelines published by the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) for the prevention of infectious diseases.

The City of Kaarina has made preparations for coronavirus infections in collaboration with the Hospital District of Southwest Finland (VSSHP). For the purposes of preventing infections, families with children as well as students are advised for changes in day care services and school work. The employees of the City of Kaarina have also been given more specific instructions concerning travelling and remote working.

Social and health services

The following changes in the social and health services are intended to protect the elderly and those with underlying diseases.

Health services

 • To relieve the pressure on the Tyks Acute Clinic in Turku, the Health Care Centre of Kaarina has started taking evening appointments for emergencies until further notice. The appointment hours are from Monday to Thursday until 8 pm.
 • During weekends, limited appointments are available on Saturday and Sunday from 10 am to 2 pm.
  • Before you leave for the emergency clinic, please call 02 588 2600 for an appointment!
  • These evening and weekend appointments are NOT FOR SUSPECTED CORONA infections. Any such cases are directed to the Tyks Acute Clinic during evenings.
  • All patients with an infection are treated centrally at the infectious diseases clinic set up in the main Health Care Centre in central Kaarina. No patients with an infection are admitted to the health centres of Littoinen or Piikkiö.
 • Visits to the hospital ward of the Health Care Centre of Kaarina are restricted.
 • Child Health Clinics, School and Student Health Care, Speech and Occupational Therapy and Psychologist Services:

  • All these units plan to resume as normal operations as possible during the month of May. As for the child health clinics and school and student health care, missed checkups won’t be given at a later date, with the exception of 4-year and 6-year checkups when the child receives booster vaccines. In case of a health concern the nurse assesses the need for treatment and schedules an appointment accordingly.
  • In order to minimize the risk of contagion we are continuing our efforts to reduce the volume of patients in our facilities. For this reason patients should come to visits alone if possible and children be accompanied by one guardian only. Please do not come to the appointment if you are feeling unwell!
  • In school health services all visits are by appointment only as to avoid unnecessary queuing in the waiting room. Please contact the nurse via Wilma or by phone.
  • Open child health and maternity clinics have been closed until further notice. Routine checkups and immunizations by appointment only. No groups will resume so far.
  • If the public health situation changes, the operations of the units will be re-evaluated and changes to them announced on the city’s website.
 • All non-urgent dental care at Kaarina Main Health Station, Littoinen Health Station and Piikkiö Health Station has been suspended until further notice. No new appointments are scheduled so far. Emergency dental at the Kaarina Main Health Station is open Mon-Fri between 8 am and 4 pm. You need to book a first-aid visit by calling tel. 02 588 2200. Please let us know if you have flu symptoms or if you have been exposed to someone who is ill with COVID19.

Services for the elderly

 • Palvelutori Eerikki has closed its customer service point. The telephone service is available Mon-Fri from 9 am to 1 pm, tel. 050 512 9150.
 • All seniors aged over 80 who are not receiving support and care services will be contacted by our care managers via phone.  
 • To home care clients will be sent a letter providing information on the services available. Our in-home care manager will also contact the family carers via phone.
 • For information on the grocery and meal delivery services please contact Palvelutori Eerikki, tel. 050 512 9150, https://www.kaarina.fi/seniorit_ja_omaiset/eerikki/fi_FI/palvelutori_eerikki/.
 • Visits to nursing homes for the elderly are prohibited. Rather than visiting, you can call your loved ones by phone.
 • For home care customers and where care is provided by family members, we recommend that relatives and friends contact the person in home care preferably by phone instead of visiting them.
 • The day activity units (Hovirinta, Tupasvilla and Värttinä) are closed until further notice.
 • For the time being, no new bookings are accepted for temporary care at a care unit (Visiitti, Tupasvilla and Kaarinakoti).
 • The gym at Visiitti is closed for the time being.
 • The operation of the Family Carer to Home service has been suspended.

Family and social services

 • The activity centre Tikli is closed for the time being.
 • We use remote working tools for customer and group meetings whenever possible.
 • To ensure the safety of all parties involved, we contact every customer in advance before meeting them at the office or their home.
 • Family café and other group meetings are suspended until further notice.
 • For information on the services for the disabled contact our hotline. The number 050 373 2857 is at your disposal from Mondays to Fridays from 9 am to 2pm.
 • Under the exceptional circumstances the helpline of the Services for Families with Children, tel. 050 373 2592, answers calls from Monday to Friday between 8.30 am and 3 pm.
 • For information on the services for the disabled contact our hotline. The number 050 373 2857 is at your disposal from Mondays to Fridays from 9 am to 2pm.

More information

 • Medical director, Erkki Tuomaala, tel. 050 595 4003
 • Director of elderly services, Seija Sjöblom, tel. 050 373 2526
 • Director of family and social services, Emilia Heikkilä, tel. 050 373 2563
 • Director of social and health services, Mikko Pakarinen, tel. 050 512 9270

Early childhood and general education

Education

Restrictions on the early childhood education and preschool education will be lifted as of May 14. For more information please see our bulletin. 

Guardians of the children in early childhood education and preschool education will be informed of the details via Wilma and email.

All early childhood education facilities remain open and the preschool education provided by them continues in operation.

Primary and lower secondary education

Teaching in primary and lower secondary education will continue to be arranged by means of distance learning until May 13. Contact teaching will resume on May 14 in all grades of comprehensive school education. For more information please see our bulletin.

Further details will be notified via Wilma.

General upper secondary education

Teaching in general upper secondary education will be arranged by means of distance learning, digital learning environments and, if necessary, individual learning until the end of the current school year. The graduation party will not be organized until August. Further instructions will be given via Wilma.
Events, school trips and camp schools

All camp schools, trips and visits, and other travel related to tuition outside the schools have been cancelled until further notice. Neither are visitors are allowed into the schools.    

All education institutions must plan their activities so that non-essential gatherings are avoided. Therefore, sports competitions, discos, parent nights, and other such social events are cancelled until further notice.

Physical education classes take place outdoors, whenever possible. No visits at the swimming pool are arranged.

Sick children and pupils must stay home

Anyone who is sick or having symptoms of illness must stay home from school or daycare and not return until fully recovered. Maintaining proper hand hygiene is extremely important.


Because of the COVID-19 workload, those with symptoms of respiratory infection but in good general condition should not call the helpline. Please see the information on the websites of the health centre and hospital district instead. If your general condition worsens, however, seek medical attention by calling Kaarina City Centre health station.

Sports club Heiluri and play parks

The activities are suspended until further notice.

Information to parents

The schools will keep guardians informed via Wilma. Within early childhood education, information will be provided through the usual channels (Wilma, e-mail and phone).

More information

 • Principal of the particular educational unit (in matters related to your child’s school)
 • Manager of the particular early childhood education and care unit; family day care managers (in matters related to your child’s day care)
 • Head principal (acting), Emmi Virtanen, tel. 050 471 0874
 • Director of early childhood education and care, Päivi Kemppainen, tel. 050 373 2524
 • Director of education, Elina Heikkilä, tel. 050 373 2568

Leisure and Cultural Services

All Library units are closed between March 18 and May 31, 2020. You can contact the Library employees by calling 02 588 440 (Mon-Fri from 9 till 4) or by email paakirjasto@kaarina.fi. All due dates that fall on the closure have been extended and no fees will be charged during this time.

In accordance with the instructions given by the Regional State Administrative Agency, Kaarina City Library opens the facilities necessary for loan and return services. These will be available for the public between May 11 and May 29, 2020. Patrons can pick up reservations and return loans Mon-Fri from 9 till 4. Outside the opening hours returns can be put in the drop box. All other library premises will remain closed at least through June 1. 

All exhibitions and public events organized by Cultural and Library Services have been cancelled through the end of May 2020. 

The service centre Fiskari in Kaarina-talo is open weekdays from 9 till 4. Otherwise the venue is closed to the public and no rooms in Kaarina-talo can be reserved until further notice. The citizen services point at Piikkiö Library is closed.

For further information please contact: Ritva Nurminoro, Director of Cultural and Library Services, tel. 050 373 2742.

Youth facilities are closed for the time being. Camps and events arranged by the youth services have been cancelled. For further information please contact: Leena Miettinen, Acting Director of youth services, tel. 050 511 4994.

Kaarina Adult Education Centre has suspended or cancelled all spring term courses. The participants will be reimbursed for course fees. Please contact us by sending e-mail to: kansalaisopisto@kaarina.fi. Your message should include the name of the course you have been attending and your bank account number. For further information, please contact Juha Nummelin, Coordinator, tel. 050 314 6118.

Event organizers other than city employees are advised that no new bookings for City of Kaarina premises will be made until further notice

Sports and outdoor services

All supervision services for sports and physical education and guided sessions are cancelled for the time being.

Children’s events (Lasten Lystikäs, Mini Lystikäs and Erityislasten liikuntamaat) will be cancelled for the entire spring.

All indoor sports facilities of the City of Kaarina are closed.

More information

 • Technical director, Jyrki Haapasaari, tel. 040 507 0238
 • Landscape manager, Ossi Vesalainen, tel. 050 373 2414

Administrative meetings

For the time being the meetings of the municipal authorities will be held as scheduled, mainly through remote connections. The city government recommends that the practice will be continued until August.

It is strongly advised that no one should attend a meeting when ill. If necessary, a substitute member should be invited to attend. Also, proper hand hygiene should be observed. Seminars, workshops and similar events intended for persons of trust will be cancelled.

More information

 • Director of administration, Päivi Antola, tel. 050 5415 160
 • Mayor Harri Virta, tel. 050 3732 400

Registrar office

Any mail in paper format addressed to the registrar office of the City of Kaarina should be delivered to the service centre Fiskari.

For more information, contact Director of administration, Päivi Antola, tel. 050 5415 160

Building Control and Environmental Protection

The Building Control and Environmental Protection office are closed to the public. The staff are available by phone and email from 9 am to 3 pm. Because of the use of remote connections the staff may have a limited access to software programs, which may affect the customer services. All contacts preferably by direct phone numbers or email addresses. Common service number (02) 588 4816.

Limited services: Only necessary surveys are carried out and the surveyor must be allowed to keep a safe distance from attendees. No planning meetings or other such activities will be held. Send the supporting documents preferably to direct email addresses. Alternatively you can use the addresses rakennusvalvonta@kaarina.fi, and ymparisto@kaarina.fi. Documents in paper form can be delivered to the City of Kaarina mailbox (in front of the Oskarintalo, by the side of the parking area and Pyhän Katariinan tie) or through the slot in the door of the Building Control office. The public will not have the possibility to examine documents ordered from the archives.    

Other services

Pontela (the community centre in Piikkiö) is closed.

For more information, contact Director of administration, Päivi Antola, tel. 050 5415 160

Advice and information concerning coronavirus

General hygiene guidelines

Hand washing and coughing hygiene (THL)