Tarkenna hakua

Kaarina 2025

Strategia on työväline kaupungin pitkäjänteiseen kehittämiseen. Strategia kertoo, mikä on kaupungin tavoitetila ja miten toimintaa kehitetään, jotta tavoitteisiin päästään. Kaarinan strategia vuosille 2018-2025 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 25.6.2018.

Visio

  • Kaarina - luonnollisesti yhdessä

Arvot

  • Yhdessä
  • Avoimesti
  • Asiakaslähtöisesti

Strategiset päämäärät

  • Vastuullinen johtaminen
  • Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti
  • Viihtyisä, turvallinen ja toimiva lähiympäristö
  • Sujuvat ja turvalliset arjen palvelut läheltä

Kaarina-strategiassa on kerrottu, mitä arvot tarkoittavat meillä Kaarinassa. Lisäksi on kuvattu, missä meidän pitää onnistua, jotta strategiset päämäärät toteutuvat. Kaarina-strategian hyväksymisen jälkeen alkaa strategian muuttaminen käytännön toiminnaksi. Osana strategian juurruttamista valmistellaan syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana suunnitelmia, jotka konkretisoivat ja tarkentavat strategiaa.

Muita strategioita ja ohjelmia

Kaarina-strategian lisäksi eri palveluilla on omia strategioita ja ohjelmia. Nämä alastrategiat ja ohjelmat päivitetään vastaamaan Kaarinan uutta kaupunkistrategiaa.

Raportteja ja ohjelmia