Tarkenna hakua

Rakennuslupakartta on uudisrakentamista varten

Rakennusluvan karttapaketti rakentamista varten tarvittava kartta- ja otekokonaisuus.

Tuote sisältää kantakarttaotteen (DWG), otteen alueen asemakaavasta(PDF), kaavamääräykset(PDF), mahdolliset rakentamistapaohjeet(PDF) sekä kunnallisteknisen otteen, josta ilmenee rakennetut vesi- ja viemärijohdot sekä sadevesiviemärit korkeustietoineen ja katualueen korkeudet(DWG ja PDF)