Tarkenna hakua

Perusopetus

Perusopetus tarkoittaa yleissivistävää koulutusta koko ikäluokalle.  Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaan kasvua ihmisyyteen  ja yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. 

Oikeus koulunkäyntiin

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta ja päättyy kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Vanhempien velvollisuus on huolehtia siitä, että lapsi suorittaa oppivelvollisuuden. 

Vaikeasti vammaisen lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää kuusi vuotta ja kestää 11 vuotta.

Erityisestä syystä lupa koulunkäynnin aloittamiseen voidaan myöntää  yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai  yhtä vuotta myöhemmin.   Päätöksen asiasta tekee johtava rehtori huoltajan hakemuksesta.

Koulupaikan osoitus

Kunta osoittaa oppilaalle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan. Kunta voi perustellusta syystä vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa. Oppilaalla on kuitenkin oikeus hakeutua myös muuhun kouluun.

Oppilaan tuki Kaarinassa

Oppilaan tuen ja oppilashuollon käsikirja, uusittu painos.