Tarkenna hakua

Asioiden keskimääräisiä käsittelyaikoja

Taulukoista löytyy odotettavissa olevia kaupungin keskimääräisiä käsittelyaikoja asioille, joita kuntalaiset voivat laittaa vireille. Mikäli lupahakemuksen liiteaineisto on puutteellinen, ilmoitettu käsittelyaika pitenee. Myös mm. loma-ajat ja pyhät vaikuttavat käsittelyaikoihin.


Hyvinvointipalvelut

Omaishoidon tuki

3 kk

Sivistyspalvelut

Perusopetuslain mukaiseen aamu- ja iltapäivätoimintaan ottaminen

Päähakuaika: tammi-helmikuu, päätökset huhtikuun loppuun mennessä

Jatkuva haku: päätös 2 viikkoa hakemuksen saapumisesta

Oppilaaksi ottaminen muuhun kuin kunnan osoittamaan koulupaikkaan/opetuksen järjestämispaikkaan eli toissijainen koulupaikka

Seuraavaa lukuvuotta koskeva päähakuaika: tammi-helmikuu, päätökset huhtikuun loppuun mennessä

Jatkuva haku: päätös 2 viikkoa hakemuksen saapumisesta

Koulukuljetuspäätökset

Seuraavaa lukuvuotta koskeva päähakuaika: tammihelmikuu, päätökset toukokuun loppuun mennessä

Jatkuva haku: päätös 2 viikkoa hakemuksen saapumisesta

Ympäristöpalvelut

Rakennuslupa, toimenpidelupa, maisematyölupa, purkulupa

Vähäiset poikkeamat (käsittely lupien yhteydessä)

2,5 - 4 viikkoa

(kesällä 4 viikkoa)

Toimenpideilmoitus, purkamisilmoitus

2 viikkoa

AO-tonttiin liittyvä johtavan rakennustarkastajan

- kerroslukupoikkeaminen

- vähäistä suurempi rakennusalan rajan ylittäminen

- vähäistä suurempi rakennustapaohjeesta poikkeaminen

2,5 viikkoa

Vastaavan työnjohtajan hyväksyntä ja ilmoituskäsittely

1,5 viikkoa

Korjaus- ja energia-avustukset hakuajan päättymisestä (arvio sisältää myös ARAn käsittelyajan)

3 kk

Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan poikkeamislupa

2 kk

Suunnittelutarvelupa

2 kk

Tonttijako

1,5 kk

Tontin lohkomistoimitus

2,5 kk

Rasitetoimitus, kiinteistön määritystoimitus, tilusvaihto

2,5 kk

Rakennuksen sijainnin merkintä

1 viikkoa

Rakennuksen sijaintikatselmus

2 viikkoa

Vesihuollon liittymissopimus

1 kk

Vesimittarin asennus

2 viikkoa

Sijoituspaikkalupa

2 viikkoa

Puunkaatolupa

1 viikko

Yleisen alueen tilapäinen vuokraus

2 viikkoa

Rekisteri-ilmoituksen käsittely (ilmoituksen käsittely tai merkintä valvontaviranomaisessa)

1 kk

Ympäristölupahakemuksen käsittely

3 kk

Erityisen häiritsevää melua koskevan ilmoituksen käsittely

1 kk

Käytöstä poistetun kemikaalisäiliön jättäminen maaperään

3 viikkoa

Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen viemäriin liittymisestä           

5 viikkoa

Viranomaisen tulee määritellä toimialansa keskeisissä asiaryhmissä odotettavissa oleva käsittelyaika sellaisille hallintopäätöksellä ratkaistaville asioille, jotka voivat tulla vireille vain asianosaisen aloitteesta (Hallintolaki § 23 a). Tämä ei koske asioita, joiden käsittelylle on säädetty määräaika.