Tarkenna hakua

Ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto

Kaarinan kaupungin päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto.

Kaarinan hallinnossa ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. Valtuusto valvoo kaupungin toimielinten toiminnan lain- ja tarkoituksenmukaisuutta. Lisäksi se hoitaa kaupungin hallinnon järjestämisen, käyttää kaupungin taloudellista valtaa ja valitsee toimielinten jäsenet. Valtuusto on ryhmittynyt eri poliittisia kantoja edustaviksi valtuustoryhmiksi.

Kaupunginhallitus

Kaarinan kaupunginhallituksen tehtävä on johtaa kaupungin hallintoa ja taloutta kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Kaupunginhallituksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus myös kaupunginvaltuuston puheenjohtajistolla.

Lautakunnat

Kaupungin lautakunnat ovat luottamushenkilöelimiä, joiden suorassa alaisuudessa kaikki kaupungin toiminta tapahtuu. Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee kaupunginvaltuusto. Lisäksi lautakunnassa on kaupunginhallituksen edustaja, jonka tehtävänä on valvoa lautakunnan päätöksentekoa. Hallituksen edustajalla on kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtajan tehtäviä ovat kaupungin johtaminen, toiminnan tuloksellisuuden seurannan ja raportointi sekä kaupungin organisaatiokulttuurin kehittäminen. Kaarinan kaupunginjohtaja on Harri Virta.