Tarkenna hakua

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus on valtuuston ohella tärkein toimielin kunnallishallinnossa. Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenet ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Kaarinan kaupunginhallituksessa on 13 jäsentä. Toimikausi on kaksi vuotta.

Kaupunginhallituksen tehtävät on määritelty kuntalain 39 §:ssä ja kaupungin hallintosäännössä.

Kaupunginhallitus kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin paitsi valtuuston kokouspäivinä. Pääsääntöisesti heinäkuussa ei ole kokouksia. Kokoukset pidetään Kaarina-talossa Kuusistonsalmi-kokoushuoneessa alkaen klo 18.00. Mikäli kokouspäivänä oleva maanantai on pyhäpäivä pidetään kokous seuraavana arkipäivänä. Varsinaisten kokousten lisäksi pidetään tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia ja tämän lisäksi iltakoulutyyppisiä eri teemoihin liittyviä kokouksia.

Kaupunginhallituksen kokoukset eivät ole julkisia, ellei kaupunginhallitus toisin päätä.

Asiat käsitellään kokouksessa kaupunginjohtajan esittelystä. Kokouksen sihteerinä toimii hallintojohtaja.

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa kaupungin kotisivulla.

Kaupunginhallituksen kokouksesta laadittu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville kaupungin kotisivuille pääsääntöisesti kokousta seuraavan viikon tiistaina. Mikäli ko. päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, pöytäkirja asetetaan nähtäville seuraavana työpäivänä tai erikseen päätettynä ajankohtana.