Tarkenna hakua

Nuorisovaltuusto

Kaupunginhallitus on asettanut nuorisovaltuuston toimikaudelle   1.6.2019 - 31.5.2021.

Nuorisovaltuusto on lakisääteinen

Kuntalain 26 §:n mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi Kaarinan kaupunginhallitus on asetettanut nuorisovaltuuston ja huolehtii sen toimintaedellytyksistä.

Edelleen kuntalaissa todetaan, että nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.

Nuorisovaltuuston kokoukset keväällä 2020:

8.1.,13.2., 3.3., 2.4. ja 5.5.


Nuorisovaltuuston pöytäkirjat: