Tarkenna hakua

Familjevårdsenheten för äldre personer och personer med utvecklingsstörning i Egentliga Finland

Med familjevård avses ordnande av vård, omsorg och boende för en äldre eller en utvecklingsstörd person dygnet runt i ett privathem utanför det egna hemmet. Målet med familjevården är att bereda den som är i familjevård möjlighet till ett gott liv och nära människorelationer.

Familjevården kan vara antingen fortgående eller kortvarig beroende på klientens behov samt klientens vård- och serviceplan. Målet för kortvarig familjevård är att stöda den äldre eller den utvecklingsstörda personen i hemmaboende. Kortvarig familjevård kan ordnas för ett akut eller ett på förhand känt behov av vård. Familjevård erbjuds också för att ordna ledigheter inom närståendevården. Familjevården kan också omfatta familjevård under en del av dygnet, antingen som dag- eller nattvård.

Behöver din närstående familjevård?

Kontakta den arbetstagare som i din egen hemkommun svarar för familjevård.

Intresserar en verksamhet som familjevårdare?

Om du är intresserad av att verka som familjevårdare för äldre personer, vänligen kontakta familjevårdskoordinator Maarit Haverinen tfn 050 408 3825.

Om du är intresserad av att verka som familjevårdare för en person med utvecklingsstörning, vänligen kontakta familjevårdskoordinator Reija Suomi tfn 050 408 4623.