Tarkenna hakua

Potilasasiamies

Potilasasiamies avustaa ristiriitatilanteiden ratkaisemisessa. Hän neuvoo hoitoon ja kohteluun liittyvissä ongelmissa ja avustaa tarvittaessa muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen ja korvaushakemuksen teossa.

- Jos olet tyytymätön hoitoon, kohteluun tai palveluun, pyri aina ensisijaisesti keskustelemaan tyytymättömyydestäsi asianosaisen yksikön kanssa. Asiat selviävät parhaiten ja nopeimmin siellä missä ne ovat tapahtuneetkin.

Potilasasiamiehellä ei ole päätäntävaltaa, vaan rooli on ohjaava ja avustava. Potilasasiamiehen tehtävänä ei myöskään ole ottaa kantaa lääketieteellisiin ratkaisuihin.

Potilasasiamiehen toiminta perustuu lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista (17.8.1992/785). Lain tavoitteena on parantaa potilaan oikeusturvaa ja selkeyttää potilaan ja terveydenhuollon henkilöstön yhteistyötä.

Palvelu on maksutonta.

Yhteydenotto

Terveyskeskuksen potilasasiamies / sosiaalityöntekijä on tavattavissa sopimuksen mukaan Kaarinan pääterveysasemalla.

Potilasvahinkoasioista saa lisätietoa Potilasvakuutuskeskuksen kotisivuilta.