Tarkenna hakua

Terveyskeskuksen sairaala

Terveyskeskuksen sairaalassa hoidetaan yleislääkäritasoista sairaanhoitoa tarvitsevia potilaita. Sairaalassa on yhteensä 60 sairaansijaa osastoilla 1 ja 2.

Osastot sijaitsevat Kaarinan pääterveysasemalla, Voivalantie 5.

Osastoilla hoidetaan ja tutkitaan äkillisesti sairastuneita ja kuntoutumassa olevia potilaita. Osastoilla hoidetaan myös saattohoidossa ja katkaisuhoidossa olevia potilaita. Valtaosa potilaista on iäkkäitä ja monisairaita.

Hoito osastoilla

Osastoilla toimii moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu hoitohenkilökunnan lisäksi lääkäri, fysioterapeutti ja sosiaalityöntekijä. Lisäksi käytettävissämme on mm. päihdeterapeutti, puheterapeutti ja diabeteshoitaja. Teemme yhteistyötä myös seurakunnan kanssa.

Hoito on yksilöllistä ja kokonaisvaltaista. 

Kuntouttavaan hoitoon kuuluu arkitoimien ja liikkumisen harjoittelu, apuvälinearviot, yksilöllinen fysioterapia, lääkityksen tarkastus, kotihoidon suunnittelu ja sosiaalinen tuki.

Läheiset voivat osallistua potilaan toipumiseen esimerkiksi:
- auttamalla ruokailussa
- avustamalla liikkumisessa ja ulkoilussa
- viemällä kotilomalle
- toimimalla saattajana muissa sairaaloissa tehtävissä tutkimuksissa

Osastojen henkilökunta on vaitiolovelvollinen kaikissa potilaisiin ja hoitoon liittyvissä asioissa.

Vierailijat

Vierailuaika on klo 12-19 päivittäin. Hoitotoimenpiteiden ajaksi pyydämme vieraita poistumaan huoneesta. 

Saattohoidossa olevien potilaiden omaisille pyritään tarvittaessa järjestämään mahdollisuus osastolla yöpymiseen.

Vältä tuomasta kukkia ja pilaantuvia ruokatuliaisia.