Tarkenna hakua

Tiedote 7.5.2020

Ajankohtaista perusopetuksessa - Aktuellt inom den grundläggande undervisningen 

Päivitetty 13.5.2020

Perusopetusta annetaan lähiopetuksena 14.5. alkaen. Kouluarjen järjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen sekä paikallisten terveysviranomaisten ohjeita noudattaen.

Koulupäivien aikataulut

Koulutyö järjestetään 14.-27.5. työjärjestyksen mukaisesti. Viimeisen viikon torstaina ja perjantaina (28.-29.5.) noudatetaan seuraavia aikatauluja:

  • Niemenkulma klo 8.15-12.15
  • Piikkiön yhtenäiskoulu ja Rungon koulu klo 8.30-12.30
  • Muut koulut klo 9-13

Päätöspäivän (30.5.) aikataulusta tiedotetaan erikseen.

Koulupäivän sisäiset aikataulut voivat vaihdella tavanomaisesta johtuen järjestelyistä, jotka liittyvät opetusryhmien erillään työskentelemiseen. Lisäksi kouluun saapumista voidaan porrastaa ryhmittäin, jotta kaikki oppilaat eivät ole ennen koulupäivää samaan aikaan koulun pihalla. Näistä kukin koulu tiedottaa erikseen.

Iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminta jatkuu kussakin yksikössä. Toiminnan pääpaino on 14.-29.5. ulkoilussa, mikä edellyttää säänmukaista varustusta.

Huomioittehan, että etäopetuksen aikaiset poikkeukset iltapäivätoiminnan maksuvapautusten osalta poistuvat lähiopetuksen alkaessa. Mikäli oppilas on iltapäivätoiminnassa koko toukokuun, peritään maksu (110 €) tavanomaisten käytänteiden mukaisesti. Mikäli oppilas sen sijaan osallistuu iltapäivätoimintaan 1.-13.5., on maksu 55 euroa samoin kuin silloin, kun oppilas osallistuu toimintaan vasta 14.5. alkaen.

Mikäli huollettavanne, jolla on iltapäivätoiminnan paikka, ei päätöksellänne osallistu iltapäivätoimintaan 14.-29.5., voi paikan irtisanoa. Tällöin maksuja ei peritä ko. ajalta. Irtisanomisesta tulee ilmoittaa iltapäivätoiminnan vastuuohjaajalle tai lapsen koulun rehtorille kirjallisesti (esim. sähköposti tai Wilma-viesti) ennen 14.5.2020.

Lähiopetus ja poissaolot

Poissaolojen osalta noudatetaan samoja linjauksia kuin tähänkin asti eli huoltajan tulee ilmoittaa koululle, jos oppilas on pois koulusta esimerkiksi ollessaan sairaana.

Mikäli oppilas on pois koulusta muusta syystä, tulee huoltajan täyttää poissaoloa koskeva hakemus. Oppilaan luokanopettaja, -valvoja tai -ohjaaja voi myöntää oppilaalle enintään kolmen päivän poissaolon. Sitä pidemmistä poissaoloista päättää rehtori.

Mikäli olette aikeissa hakea huollettavallenne lupaa olla pois perustellusta syystä siten, että oppilas on pois koulusta 14.-30.5., pyydämme, että täytätte poissaolohakemuksen mahdollisuuksien mukaan pikimmiten. Tällöin saamme tarvittavia tietoja kouluruokailun ja -kuljetusten järjestämistä varten.

THL:n mukaan vaikea koronavirustauti on harvinainen lapsilla, eikä sen riski ole lisääntynyt terveillä, eikä niillä lapsilla ja nuorilla, joiden perussairaus on hoitotasapainossa. Mikäli lapsellanne on pitkäaikaissairaus ja teillä on huolta lapsenne osallistumisesta perusopetukseen, olkaa yhteydessä hoitavaan lääkäriin, joka arvioi, onko lapsenne syytä olla pois koulusta terveyteen perustuvasta syystä.

Tulee huomioida, ettei pois koulusta oleville järjestetä etäopetusta. Opettaja ilmoittaa poissaolon aikaisista tehtävistä esimerkiksi Wilmassa ja huoltaja vastaa oppilaan perusopetuksen edistymisestä poissaolon ajalla.

Koulukuljetukset

Koulukuljetukset ajetaan tavanomaisin järjestelyin kuitenkin niin, että aikatauluihin saattaa tulla joitakin muutoksia. Niistä tiedotetaan kunkin koulun kautta.

Kuljetusjärjestelyiden järjestämisestä ja turvallisuudesta on konsultoitu Kaarinan kaupungin terveyspalveluiden tartuntatautilääkäriä. Keskeistä turvallisuuden kannalta on se, ettei kukaan tule sairaana kouluun eikä koulukuljetuksiin. 

Tarpeettomia kontakteja vältetään

Koulussa vältetään tarpeetonta kokoontumista ja kouluarki pyritään järjestämään mahdollisimman vähin kohtaamisin. Tulee kuitenkin muistaa, ettei kouluarkea ole kokonaan mahdollista järjestää siten, etteivät oppilaat olisi tekemisissä toistensa ja opettajan kanssa.

Koulutyötä tehtäessä oppilaat sijoitetaan luokkatiloissa mahdollisimman etäälle toisistaan. Koulupäivän aikana ryhmät työskentelevät, ruokailevat ja ulkoilevat erillään toisistaan. Tästä seuraa, että koulupäivän sisäiset aikataulut voivat poiketa tavanomaisesta.

Useiden koulujen yhteiset, ns. kiertävät työntekijät tekevät kahden viimeisen kouluviikon ajan töitä yhdessä kouluista, eivätkä kierrä koulusta toiseen. Henkilökunnan kokoukset järjestetään etäyhteyksiä hyödyntäen.

Urheilukilpailut, vanhempainillat ja vastaavat kokoontumiset on edelleen toistaiseksi peruttu, eikä koulujen kevätjuhlia järjestetä. Liikuntatuntien ohjelmana on ulkoliikuntaa.

Yhteydenpito koulun ja kotien välillä toteutetaan ensisijaisesti Wilmaa ja puheluita hyödyntäen. Koulualueella ja -rakennuksissa ei tule vierailla kuin välttämättömissä tilanteissa. 

Siivous, yhteiskäyttötavarat ja oppilaiden omat tavarat

Koulurakennusten ja niiden irtaimen siivousta toteutetaan Työterveyslaitoksen ohjeiden mukaisesti lähiopetuksen jälleen alkaessa. Kosketuspinnat pyyhitään säännöllisesti ja hygieniaan kiinnitetään eritystä huomiota. Erityistä huomiota kiinnitetään ruuan jakelutilanteiden hygieniaan.

Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden (sakset ym.) käyttöä vältetään.

Oppilaiden ei tule tuoda mukanaan kouluun toistaiseksi ylimääräisiä tavaroita, esim. leluja, pelejä tms. 

Hyvä käsi- ja yskimishygienia

Paras tapa torjua tartuntoja on hyvä käsihygienia. Sekä oppilaat että aikuiset pesevät kätensä useita kertoja päivässä esimerkiksi tulleessaan ulkoa sisälle, siirtyessään tilasta toiseen ja ennen ruokailua. Lisäksi kädet pestään aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan mahdollisuuksien mukaan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Mikäli käsien peseminen ei ole mahdollista edellä esitetyllä tavalla, käytetään käsihuuhdetta.

Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella.

Osa huoltajista on miettinyt, tulisiko lapsen käyttää koulussa suojavarusteita. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ei suosittele maskien käyttöä koulussa tai varhaiskasvatuksessa. 

Kouluun ei saa tulla sairaana

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla kouluun tai varhaiskasvatukseen, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Perheenjäsenen flunssa ei lähtökohtaisesti tarkoita, että tulisi olla pois koulusta tai töistä, mutta kuten edellä kerrotaan, mitään sairastumiseen viittaavia oireita ei saa kouluun tulijoilla olla.

Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. Huoltajan tulee olla yhteydessä, mikäli huoli flunssaoireisen lapsen voinnista herää, Kaarinan terveyskeskukseen ja toimia sieltä saamiensa ohjeiden mukaan.

Lieväoireinen COVID-19-potilas voi sairastaa kotona. Eristystä kotona jatketaan vähintään 14 vrk. Jos potilaalla on oireita vielä tämän 14 vuorokauden jälkeen, hänen tulee olla kotona, kunnes hän on ollut oireeton vähintään 2 vrk (48 t) ajan. Kontrollinäytteitä ei tarvitse ottaa.

Kaarinan terveyskeskuksen ajanvarausnumero on 02 588 2600 arkisin klo 8-16 tai Turun yhteispäivystyksen neuvontapuhelin 02 313 8800 ympärivuorokautisesti.

Jos koulussa todetaan koronavirustartunta

Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos koronavirustartunta todetaan jollakulla koulussa, selvitetään, onko tapahtunut altistumista. Terveysviranomaiset vastaavat altistuneiden kartoittamisesta ja yhteydenottamisesta sekä jatkotoimista.

Apua ja tukea

Oppilashuolto ja kouluterveydenhuolto ovat oppilaiden käytettävissä. 

Koulupsykologien ja -kuraattorien tapaamiset loppukevään aikana järjestetään mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä käyttäen. Myös lähitapaamiset ovat mahdollisia, mutta tarve niihin arvioidaan tapauskohtaisesti. Koulupsykologit ja -kuraattorit työskentelevät lähtökohtaisesti loppukevään ajan vain yhdessä yksikössä, eivätkä kierrä koulusta toiseen.

Toukokuun kahden viimeisen viikon aikana oppilashuollossa pyritään priorisoimaan akuutteja tapaamisia tai selvittelyjä, joita koulujen aukeaminen mahdollisesti aiheuttaa tai tuo tietoon. 

Tällä tietoa koulupsykologit voivat jatkaa tutkimustoimintaa kesäkuusta alkaen siten, että tutkimukset järjestettäisiin yksi oppilas vuorollaan, jolloin vältetään vaihtuvat oppilaskontaktit. Tästä tiedotetaan erikseen asian varmistuttua. 

Kouluterveydenhuollossa hoidetaan kaikki vastaanotot ajanvarauksella. Käytännössä avovastaanottoaikaa ei järjestetä, jotta odotustilaan ei synny turhaa jonoa, vaan aika sovitaan ottamalla terveydenhoitajaan yhteyttä esim. Wilman kautta tai puhelimitse. Oppilashuollon järjestelyistä tiedotetaan tarkemmin ennen lähiopetuksen alkamista.

Turun yliopiston Voimaperheet-tutkijaryhmä on avannut Yhdessä selviydytään -internetsivuston tueksi vanhemmille, joiden lapsilla ilmenee ahdistus- tai pelko-oireita koronapandemian aikana. Sivusto antaa aikuisille keinoja tunnistaa lapsen huoli ja auttaa häntä rauhoittamaan mieltään. Sivuston luonut tutkijaryhmä on erikoistunut tutkimusnäyttöön perustuvien, perheiden mielenterveyttä edistävien digitaalisten ohjelmien kehittämiseen.

Perhekeskuksen perheohjaaja toimii Kaarinan kaupungin lapsiperheiden palveluohjaajana ja miettii yhdessä perheiden kanssa ratkaisuja akuutteihin tilanteisiin poikkeusolosuhteiden aikana. Nana Luoman tavoittaa arkisin klo 9-15 puhelimitse p. 050 514 7460.

Lisätietoa

Perusopetuksen koulujen käytännön järjestelyistä tiedotetaan tarkemmin kuluvan viikon aikana valtakunnallisten ohjeiden täsmennyttyä.

Aktuellt inom den grundläggande undervisningen 

Planering av skolvardagen

Grundläggande undervisning ges som närundervisning från och med 14.5.2020.

Skolvardagen planeras och genomförs i enlighet med anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd THL, undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen samt lokala hälsovårdsmyndigheter.

Arbetstider i skolorna

Skolarbetet ordnas under tiden 14–27.5 i enlighet med arbetsordningen. På torsdag och fredag under sista veckan (28–29.5) följs följande schema:


• Niemenkulma kl. 8.15–12.15
• Piikkiön yhtenäiskoulu och Rungon koulu kl. 8.30–12.30
• Övriga skolor kl. 9–13

Tidtabellen för skolavslutningen (30.5) meddelas separat.

Schemat under en skoldag kan avvika från det normala så att det är möjligt att separera olika undervisningsgrupper från varandra. Dessutom kan ankomsten till skolan ske gruppvis så att inte alla elever är på skolgården samtidigt på morgonen. Varje skola ger separata anvisningar om dessa.  

Eftermiddagsverksamhet

Eftermiddagsverksamheten fortsätter i varje enhet. Under tiden 14–29.5 ligger huvudfokus i verksamheten på att vistas ute, vilket förutsätter att barnen är klädda enligt väder.

Vänligen kom ihåg att de undantag i avgifterna för eftermiddagsverksamheten som var i kraft under distansundervisningen inte längre gäller då närundervisningen återupptas. Om en elev deltar i eftermiddagsverksamheten under hela maj månad, uppbärs avgiften (110 €) enligt  normal praxis. Men om eleven deltar i eftermiddagsverksamheten under 1–13.5, är avgiften 55 euro. Detsamma gäller även om eleven deltar i verksamheten först från och med 14.5.

Om ni har bestämt att ert barn, som har en plats i eftermiddagsverksamheten, inte kommer att delta i eftermiddagsverksamheten under tiden 14–29.5, kan ni säga upp platsen. Då uppbärs inga avgifter heller för den ifrågavarande perioden. Platsen ska sägas upp skriftligt genom ett meddelade (t.ex. e-post eller Wilma-meddelande) till den ansvariga handledaren eller skolans rektor innan 14.5.2020.

Närundervisning och frånvaron

När det gäller frånvaro, följs samma riktlinjer som tidigare, dvs. att vårdnadshavaren måste informera skolan om eleven är borta från skolan, till exempel på grund av sjukdom.

Om eleven är borta från skolan på grund av något annat skäl, bör vårdnadshavaren fylla i en ansökan om frånvaro. Elevens klasslärare, -föreståndare eller -handledare kan bevilja eleven frånvaro upp till tre dagar. Rektorn avgör för frånvaron som är längre än det.

Om ni anhåller om att ert barn av giltigt skäl ska få vara frånvarande från skolan under tiden 14–30.5, ber vi er att fylla i frånvaroansökan snarast möjligt. På det sättet får vi nödvändig information för ordnande av skolmåltider och -transport.

Enligt THL är en allvarlig coronavirusinfektion sällsynt hos barn, och risken är inte förhöjd hos friska barn eller de barn och ungdomar med underliggande sjukdomar som har en bra vårdbalans. Om ert barn har en långtidssjukdom och ni känner oro för barnets deltagande i den grundläggande utbildningen, kontakta den vårdande läkaren som gör en bedömning om barnet bör hållas borta från skolan av hälsoskäl.

Det bör noteras att det inte hålls distansundervisning för dem som är borta från skolan. Läraren meddelar skoluppgifterna under frånvarotiden till exempel i Wilma, och vårdnadshavaren är ansvarig för elevens grundläggande undervisning under elevens frånvarotid.

Skoltransporter

Skoltransporter körs som vanligt men med eventuellt vissa ändrade tider. Varje skola informerar separat om dessa.

S:t Karins stads hälsotjänster och infektionsläkare har konsulterats om anordnandet av och säkerheten för skoltransporter. Det är viktigt att ingen kommer till skolan eller deltar i skoltransporten om man är sjuk.

Onödiga kontakter bör undvikas

Onödiga sammankomster bör undvikas i skolan, och skolvardagen är organiserad så att det är så få möten mellan människor som möjligt. Man bör dock komma ihåg att det inte är möjligt att ordna skolvardagen på ett sätt som innebär att eleverna inte alls har kontakt med varandra och med läraren.

När eleverna gör skolarbete, placeras eleverna så långt från varandra som möjligt i klassutrymmen. Under skoldagen arbetar, äter och vistas de ute i turer och separerade från varandra. Av detta följer att upplägget för skoldagen kan skilja sig från det vanliga.

Många skolor har gemensamma så kallade ambulerande arbetare som nu under de två sista skolveckorna jobbar på en och samma skola. Personalmöten organiseras på distans.

Idrottstävlingar, föräldrakvällar och motsvarande sammankomster är fortfarande inställda, och inga vårfester hålls. Gymnastiktimmarna hålls utomhus.

Kontakt mellan skolan och hemmen sker främst via Wilma och telefonsamtal. Skolområden och -byggnader bör besökas endast om det är nödvändigt.

Städning, utrustning som delas av flera och elevernas personliga tillhörigheter

Rengöring av skolbyggnaderna och lösören kommer att utföras enligt anvisningarna från Arbetshälsoinstitutet då kontaktundervisningen återupptas. Kontaktytorna torkas regelbundet och särskild uppmärksamhet fästs vid hygien. Särskild uppmärksamhet fästs vid hygien i samband med utdelning av skolmat.

Användning av utrustning som delas av flera, såsom tangentbord, surfplattor eller pysseltillbehör (sax osv.) bör undvikas.

Eleverna bör tillsvidare inte ta med extra föremål till skolan, t.ex. leksaker, spel osv.

God hand- och hosthygien

Det bästa sättet att bekämpa smittan är god handhygien. Både elever och vuxna tvättar händerna flera gånger om dagen, till exempel när de kommer in, flyttar från ett rum till ett annat och innan de äter. Dessutom tvättas händerna alltid efter att man nyst eller hostat eller när händerna är synligt smutsiga. Händerna torkas med en pappershandduk om möjligt. Om det inte är möjligt att tvätta händerna på det sättet som beskrivs ovan, används handsprit.

I samband med att man nyser eller hostar ska en engångsnäsduk hållas framför munnen. Den kastas bort omedelbart efter användning. Om en näsduk inte finns tillgänglig, bör man nysa eller hosta i armvecket.

Vissa vårdnadshavare har undrat om barnet ska ha skyddsutrustning i skolan. Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderar inte användning av masker i skolan eller inom småbarnspedagogiken.

Sjuka barn ska hålla sig hemma 

Coronaviruset orsakar en luftvägsinfektion, vars symtom kan vara t.ex. hosta, halsont, feber, andnöd, muskelvärk, magbesvär och huvudvärk. Barn eller vuxna ska inte komma till skolan eller daghemmet om de har några som helst symtom. En familjemedlems influensa innebär i princip inte att man ska hålla sig borta från skolan eller arbetet, men som nämnts ovan ska de som kommer till skolan inte ha några som helst symtom som tyder på en smitta.

Om ett barn blir sjuk under dagen, förs barnet omedelbart till ett separat rum där hen får vänta på föräldern under övervakning av en vuxen. Om en vårdnadshavare är orolig för ett barn med influensasymtom, bör hen kontakta S:t Karins hälsovårdsstation och följa deras anvisningar.

En COVID-19-patient med lindriga symptom kan stanna hemma. Hemisoleringen fortsätter i minst 14 dagar. Om patienten fortfarande har symptom efter dessa 14 dagar, bör hen stanna hemma tills hen inte haft symptom på minst 2 dagar (48 timmar). Kontrollprov behöver inte tas.

Telefonnumret till S:t Karins hälsovårdscentrals tidsbokning är 02 588 2600 (vardagar kl. 8-16) eller till Åboregionens samjour 02 313 8800 (dygnet runt).

Om en coronavirusinfektion upptäcks i skolan

Utredningen av smittkedjor hör till den läkare som är ansvarig för infektionssjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistrikts område. Om en elev i skolan konstateras ha coronavirusinfektion, kommer man att utreda om exponering inträffat. Hälsovårdsmyndigheterna är ansvariga för att kartlägga och kontakta de som blivit utsatta samt för fortsatta åtgärder.

Hjälp och stöd

Elevvården och skolhälsovården är tillgängliga för elever. I skolhälsovården ordnas alla mottagningar med tidsbeställning. I praktiken erbjuds ingen öppen mottagningstid för att undvika onödig kö i väntrummet utan tiden avtalas genom att kontakta skolhälsovårdaren, till exempel via Wilma eller per telefon. Om det praktiska kring elevvården informeras mer detaljerat innan närundervisningen börjar.

Forskningsgruppen Voimaperheet vid Åbo universitet har lanserat webbplatsen Yhdessä selviydytään (Vi klarar oss tillsammans) för att stödja föräldrar vars barn upplever ångest eller rädsla under coronapandemin. Webbplatsen ger vuxna verktyg att identifiera ett barns bekymmer och hjälpa barnet att lugna sig. Forskargruppen som tagit fram webbplatsen är specialiserad på utvecklingen av digitala plattformar som bygger på ett forskningsbaserat förhållningssätt och bidrar till familjers mentala hälsa.

Familjecentralens familjerådgivare fungerar som servicehandledare för barnfamiljer i S:t Karins stad och funderar tillsammans med familjer på lösningar på akuta situationer i dessa exceptionella tider.

Nana Luoma kan nås på vardagar kl. 9–15, tel. 050 514 7460.

Mera information

Skolorna informerar om de skolvisa arrangemangen under de kommande dagarna innan närundervisningen återupptas.