Tarkenna hakua

Tiedote 25.2.2020

Uraa uurtavaa työtä Varsinais-Suomen alueella - Kaarinassa panostetaan ADHD-perheiden tukemiseen

ADHD on merkittävä riskitekijä sille, että lapsi kohtaa elämässään monenlaisia haasteita. Asianmukaisella tuella näiltä haasteilta voidaan kuitenkin välttyä. Kaarinan kaupunki on vuodesta 2016 systemaattisesti kehittänyt ADHD-lapsille ja heidän perheilleen suunnattuja palveluita. 

ADHD vaikuttaa lasten toimintakykyyn yhtä paljon kuin monet fyysiset sairaudet. Silti ADHD-lapset perheineen saavat usein apua vasta, kun haitta arjessa on merkittävä. Lapset ja perheet kokevat jäävänsä asian kanssa yksin, koska palvelujärjestelmässämme näihin toimintakyvyn rajoitteisiin ei useinkaan pystytä tarjoamaan tukea riittävän aikaisessa vaiheessa.

Kaarinassa on kehitetty lähes neljän vuoden ajan ADHD-lasten ja heidän perheidensä palveluita, jotka ovat tällä hetkellä tiettävästi kattavammat kuin muissa Varsinais-Suomen kunnissa. 

- Oli yllättävää, miten suureksi tämän asiakasryhmän palveluiden tarve kaupungin eri yksiköissä koettiin ja miten paljon saimme eri alojen ammattilaisia mukaan toteuttamaan tätä työtä, kertoo perhekeskuksen johtaja Terhi Vierikko.

Koulutuksia vanhemmille ja henkilöstölle

Konkreettisena esimerkkinä tuen muodoista on vanhemmille tarjottava Strategia-vanhempainohjauskurssi haastavan lapsen kasvatustyön tueksi. Kurssin käyneet vanhemmat ovat kokeneet oman ymmärryksensä lisääntyneen ja ovat sitä kautta osanneet arvostaa itseään ja omaa lastaan enemmän.

Vuosittain koulutetaan myös koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstöä auttamaan ja tukemaan ADHD-lapsia perheineen. Vanhempien tapaan henkilöstö on kokenut koulutukset hyödylliseksi. Kaupungin koulunkäynninohjaajista 85 % kokee osaavansa tukea ADHD-lapsia koulun arjessa, kun ennen koulutusten tarjoamaista vastaava luku oli 33 %.

Jos ADHD-lapset jakautuisivat tasaisesti, jokaisessa koululuokassa olisi 1-2 ADHD-diagnoosin saanutta lasta. Kun heitä pystytään arjessa auttamaan, hyötyy siitä myös koko muu luokka.

Lisätiedot:

toimintaterapeutti Niina-Kaisa Perälä, nepsytuki

p, 050 314 0918, niina-kaisa.perala@kaarina.fi