Tarkenna hakua

Tiedote 16.3.2020

Tiedote huoltajille koskien valtioneuvoston linjauksia 16.3.2020

Valtioneuvosto on 16.3.2020 linjannut toimista koronatartuntojen ehkäisemiseksi. Monet annetuista linjauksista kohdistuvat varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen sekä lukiokoulutukseen. Muutokset ovat voimassa 18.3.-13.4.2020.

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Suositus kuitenkin on, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. 

Näitä ohjeita täsmennetään tiistaina 17.3.2020.

Perusopetus

Koulujen tilat suljetaan 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään. Opetus ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin. Kouluissa tehdään tarvittavat päätökset oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä.

Poikkeuksena kouluissa järjestetään kuitenkin esiopetus sekä perusopetuksen 1 - 3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville. Suositus kuitenkin on, että lapsi tai nuori jää kotiin, jos siihen on mahdollisuus. 

Näitä ohjeita täsmennetään tiistaina 17.3.2020.

Lukiokoulutus

Lukiokoulutus järjestetään etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Ylioppilastutkinto etenee tiivistetyssä aikataulussa, josta YTL ja opetus- ja kulttuuriministeriö tiedottivat perjantaina 13.3.2020.

Tiedotus

Edellä mainituista järjestelyistä tiedotetaan tarkemmin tiistaina 17.3. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta tiedotus tapahtuu Wilman ja kaupungin verkkosivujen kautta. Varhaiskasvatuksen tiedottaminen toteutetaan Wilman, sähköpostin ja kaupungin verkkosivujen kautta. Huoltajia pyydetään seuraamaan em. tiedotuskanavia.


Katso myös:

Valtioneuvoston tiedote linjauksista