Tarkenna hakua

Uutinen 29.1.2020

Helsinki-Turku nopean junayhteyden ratateknisiä suunnitelmia esitellään helmikuussa

Salo-Kupittaa välin ratatekninen suunnitelma on osa Helsinki-Turku nopean junayhteyden suunnittelua ja hankekokonaisuuden ympäristövaikutusten arviointia. Ratatekniset suunnitelmat esitellään helmikuussa Salossa, Kaarinassa ja Turussa.

Ratateknisessä suunnitelmassa määritetään nykyisen raiteen viereen tulevan toisen raiteen (ns. kaksoisraiteen) sijainti Salon ja Kupittaan välillä. Lisäksi suunnitellaan vaihtoehtoinen radan oikaisu Piikkiön kohdalla. Suunnitelman perusteella arvioidaan radan aiheuttamat ympäristövaikutukset.

Ratateknisiin suunnitelmiin voi tulla tutustumaan seuraavasti:

  • Salo: keskiviikkona, 5.2.2020 klo 17.30-19.30, Hermannin koulun ruokala, Ylhäistentie 2
  • Kaarina: tiistaina, 11.2.2020 klo 17.00-19.00, Kaarina-talon aula, Lautakunnankatu 1
  • Turku: torstaina 13.2.2020 klo 18-20, Valtion Virastotalolla AITIOPAIKKA-salissa,
  •  Itsenäisyydenaukio 2. 

Esittelytilaisuuksiin voi saapua joustavasti mainitulla aikavälillä. Tilaisuuksissa voi keskustella suunnittelijoiden kanssa ja antaa palautetta suunnitelmista ja niiden vaikutuksista. Lisäksi tilaisuuksissa kerätään osallistujilta nykytilatietoja arviointia varten.

Turussa esittelytilaisuus on ratapihan ja Turku-Kupittaa kaksoisraiteen ratasuunnitelman yleisötilaisuuden yhteydessä.

Hankekokonaisuuden arvioinnissa arvioidaan kaksiraiteinen nopea junayhteys

Helsinki–Turku nopea junayhteys -hankekokonaisuudessa arvioidaan kaksi hankevaihtoehtoa:

  • VE A kaksiraiteinen oikorata Espoosta Saloon ja kaksoisraide nykyisen radan läheisyydessä Salosta Turkuun
  • VE B kaksiraiteinen oikorata Espoosta Saloon ja kaksoisraide nykyisen radan läheisyydessä Salosta Turkuun Piikkiön oikaisun kautta

Vaihtoehto VE 0+ eli nykyinen rantarata kunnossapidon kehittämistoimenpitein on arvioinnissa vertailuvaihtoehtona uudelle nopealle ratayhteydelle.

Kuva ratalinjasta

Nopea junayhteys koostuu seuraavista osakokonaisuuksista: Espoo–Salo-oikorata, Salo–Turku-rataväli, Turun ratapihat sekä nykyinen rantarata kehittämistoimenpitein. Tarkempaa suunnittelua tehdään yhteysväleittäin, mutta ympäristövaikutusten arviointimenettely toteutetaan EU-direktiivin mukaisesti koko Helsinki–Turku nopea junayhteys -hankekokonaisuudesta. Vaikutustenarvioinnin on määrä valmistua syksyllä 2020.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta

Yhteystiedot

Heidi Mäenpää, projektipäällikkö, Väylävirasto, heidi.maenpaa(a)vayla.fi, p. 029 534 3819
Veli-Markku Uski, projektipäällikkö, Sitowise Oy, veli-markku.uski(a)sitowise.com, p. 020 747 6641