Tarkenna hakua

Tiedote 6.4.2020

Kaarinan yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät

Kaarinan yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät tänään 6.4. Ensimmäisessä kokouksessa sovittiin jatkoaikataulusta sekä rajattiin neuvottelujen jatkon ulkopuolelle ne työtehtävät, jotka varmuudella jatkuvat myös koronatilanteen aikana.

Neuvotteluiden todettiin koskevan tilannetta, kun työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti koronatilanteesta johtuen. Neuvottelut koskevat enintään 90 päivää kestäviä lomautuksia.

Pois rajatut tehtävät ovat:

Sivistyspalvelut

Koulutuksen vastuualue

 • Opetushenkilöstö
 • Oppilashuolto (kuraattorit ja psykologit)
 • Opinto-ohjaajat
 • Hallinnolliset esimiehet (vastuualuejohtaja, rehtorit, Krossin kerhon vastuuohjaaja)
 • Toimistosihteeri, koulusihteerit, järjestelmäasiantuntija

Varhaiskasvatuksen vastuualue

 • Hallinnolliset esimiehet (vastuualuejohtaja, päiväkodinjohtajat, perhepäivähoidon ohjaaja)
 • Palveluohjaaja
 • Toimistosihteerit

Vapaa-ajan palveluiden vastuualue

 • Hallinnolliset esimiehet (vastuualuejohtaja, yksikköjen johtajat)

Muut

 • Digikehittämispäällikkö, kiertävä ict-tutor
 • Asiantuntijarehtori
 • Sivistysjohtaja

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelut

 • V-S sijaishuoltoyksikkö Tammi
 • Perhekeskus
 • Lastensuojelupalvelut
 • Sosiaalipalvelut
 • Vammaispalvelut (pl. Tikli)

Terveyspalvelut

 • Avosairaanhoito
 • Mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintti
 • Terveyskeskuksen sairaala
 • Diagnostiikka- ja tukipalvelut
 • Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Ikäihmisten palvelut

 • V-S perhehoitoyksikkö
 • Keskitetyt palvelut (kuten Eerikki)
 • Tehostetun palveluasumisen yksiköt
 • Kotihoito

Muut

 • Sosiaali- ja terveysjohtaja
 • Vastuualuejohtajat
 • Tiklin ja hammashuollon hallinnolliset esimiehet

Tekniset palvelut

Tekninen hallinto

 • kokonaisuudessaan

Infrapalvelut

 • kokonaisuudessaan

Vesihuoltolaitos

 • kokonaisuudessaan

Liikunta- ja viherpalvelut

 • Liikunta- ja viherpalveluiden hallinto
 • Hallinnolliset esimiehet
 • Viheralueiden hoito

Tila- ja ravintopalvelut

 • Tila- ja ravintopalveluiden hallinto
 • Hallinnolliset esimiehet
 • Rakennuttaminen
 • Kunnossapito

Muut

 • Tekninen johtaja

Kaupunkikehityspalvelut

 • Koko palvelualue

Hallintopalvelut

 • Koko toimialue

Muiden työtehtävien osalta tilanteen kartoittaminen jatkuu tiiviissä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Mahdollisen lomautuksen kohteena olevista henkilöryhmistä ei siis ole tehty vielä päätöksiä. Seuraavaksi laaditaan neuvotteluiden piirissä olevissa yksiköissä yhdenmukaiset selvitykset muutoksista tehtäviin ja henkilöstömäärään. Selvitykset käsitellään seuraavassa yhteistoimintakokouksessa.

Neuvottelujen eteneminen

Neuvottelut työnantajan edustajien ja pääluottamusmiesten kesken jatkuvat perjantaina 17.4.2020. Arviot mahdollisista lomautuksista tehdään tarkempien yksikkökohtaisten selvitysten perusteella. Päätökset lomautuksista tullaan tekemään yhteistoimintaneuvotteluiden päätyttyä tarpeen ja työtilanteen mukaan. Lomautus kohdentuu henkilöihin, joiden työt ovat koronaepidemian vuoksi vähentyneet, eikä heille ole esittää muita työtehtäviä tai työnantajan tarpeisiin sopivaa koulutusta.

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Harri Virta, p. 050 3732 400, harri.virta@kaarina.fi

henkilöstöjohtaja Maija Hanhiala, p. 050 3732 652, maija.hanhiala@kaarina.fi