Tarkenna hakua

Tiedote 14.5.2020

Erityisryhmien uintikurssit kesäkuussa 2020, ilmoittautuminen 20.5. mennessä

Jatko- ja tekniikkaryhmät 7-16-vuotiaille erityislapsille ja –nuorille  järjestetään Turussa, Petreliuksen uimahallissa 1.-5.6. ja 8.-12.6.
Ilmoittautuminen ilmoittautumislomakkeella. Uimataitovaatimuksena on vähintään 8 metriä. 

Turun kaupungin liikuntapalvelukeskus järjestää yhdessä Kaarinan ja Raision kaupunkien liikuntapalvelujen kanssa kesäaikaisia uintikursseja alueen 7–16-vuotiaille erityislapsille ja -nuorille.

Uintikurssit, jotka sisältävät harjoittelua jatko-opetuksesta edistyneempien uintitekniikoihin, ovat tarkoitettu liikunta-, kehitys- ja aistivammaisille sekä motorista tukea tarvitseville (synt. v. 2012 - 2004),
tänä kesänä emme järjestä alkeisryhmiä. Huomioithan etenkin riskiryhmiin kuuluvien lasten osallistumisen. Vastuu lapsen osallistumisesta uintikurssille on huoltajalla!

Kesän 2020 uintikurssit

Poikkeusoloista huolimatta erityisuintikursseja järjestetään tulevana kesänä Turussa Petreliuksen uimahallissa.
Kurssit kestävät 2 h/päivä maanantaista perjantaihin.

Uinnit toteutetaan poikkeustilanteessa vain 8:n uimarin ryhmissä, niin että jokaiselle uimarille rajataan oma 10m rata rataköysien avulla. Pukuhuoneissa pyritään sijoittumaan turvavälit huomioiden, uimahallissa ei ole muita käyttäjiä leirin kanssa saman aikaisesti. Jokaista uimaria varten on myös avustaja, joka ohjaa toimintaa, jotta etäisyydet säilyvät. Taksimatkat kuljetaan 4 uimaria/taksi. 

HUOM! Suunnitelmiin voi tulla muutoksia, mikäli hallituksen ja AVI:n ohjeistukset muuttuvat.

Turku, Petreliuksen uimahalli (Ruiskatu 2), uimataito vähintään 8 metriä 

1.–5.6. klo 9.30–11.30 jatko- ja tekniikkaryhmät

1.–5.6. klo 12–14 jatko- ja tekniikkaryhmät

8.-12.6. klo 9.30-11.30 jatko- ja tekniikkaryhmät

8.–12.6. klo 12–14 jatko- ja tekniikkaryhmät

Hinta 75 € / sisältää opetuksen, tarvittaessa avustajat ja kuljetuksen. (Huom! Sisaralennus -50 %)

Kuljetukset ja avustajat

Huom! Kuntien liikuntapalvelut hoitavat automaattisesti kuljetukset ja avustajat niitä tarvitseville.

Ilmoittautumiset

Uintikursseille ilmoittaudutaan oheisella ilmoittautumislomakkeella viimeistään keskiviikkona 20.5. klo 15 mennessä.

Lomakkeen palautus mieluiten sähköpostilla marianna.ylinampa@turku.fi tai palauttamalla paperisena omalle opettajalle, joka skannaa sen em. sähköpostiin tai postitse.

Vahvistuksen uintikurssille pääsystä saat viimeistään keskiviikkona 27.5.2020.

Lisätietoja:

Erityisryhmien liikuntapalveluvastaava Marianna Ylinampa

Turun kaupunki / vapaa-aikatoimiala

Liikuntapalvelukeskus

Blomberginaukio 4

20720 Turku

p. 050 554 6226

s-posti: marianna.ylinampa@turku.fi


Simkurser för specialgrupper

Åbo stads idrottstjänster och bildningssektor arrangerar tillsammans med idrottstjänsterna i S:t Karins och Reso, sommarsimkurser ämnade för barn och unga i åldern 7–16 år med specialbehov.

Simkurserna, som omfattar fortsättningskurs och mer avancerad simteknik, är ämnade för rörelse- utvecklings- och sinneshämmade samt för dem som behöver motoriskt stöd (födda 2004–2012). Denna sommar ordnas inga nybörjargrupper. Observera speciellt då det kommer till barn som hör till riskgrupper. Barnets deltagande på kursen sker på vårdnadshavarens ansvar!


Simkurser sommaren 2020

Trots undantagstillståndet ordnas simkurser för specialgrupper kommande sommar i Petrelius simhall. Kurserna pågår 2h/dag från måndag till fredag. Vid rådande undantagstillstånd ordnas simgrupper i små grupper på 8 personer, så att varje simmare får en egen avgränsad simbana på 10 meter. I omklädningsrum beaktas säkerhetsavstånd och i simhallen vistas inga andra besökare under kursen. Varje kursdeltagare har även en egen assistent som instruerar och uppmärksammar om säkerhetsavstånden. Under taxiresorna åker 4 kursdeltagare/taxi. Obs! Det kan bli ändringar i planerna ifall direktiven från regeringen och regionförvaltningsverket ändras.


Åbo, Petrelius simhall (Råggatan 2) simkunnighet minst 8 meter

1.–5.6 kl. 9.30–11.30 fortsättnings- och teknikgrupper

1.–5.6 kl. 12–14 fortsättnings- och teknikgrupper

8.–12.6 kl. 9.30–11.30 fortsättnings- och teknikgrupper

8.–12.6 kl. 12–14 fortsättnings- och teknikgrupper

Pris 75€/ innehåller simundervisning, assistent vid behov och transport. (Obs! Syskonrabatt -50%)


Transport och assistenter

Kommunernas idrottstjänster ser automatiskt till att transport och assistent ordnas för dem som behöver.

Anmälningar

Anmälning till simkurserna sker genom anmälningsblanketten (bilaga) senast 20.5 kl. 15.

Blanketten returneras helst via e-post till marianna.ylinampa@turku.fi eller genom att returnera pappersblanketten till ens lärare som skannar den till e-post, alternativt via posten.

Bekräftelse om plats på kursen fås senast onsdag 27.5.2020.


Hälsningar

Motionsansvarig för specialgrupper Marianna Ylinampa

Åbo stads fritidssektor

Idrottscentralen

Blombergsplan 4 (3. vån)

20720 Åbo

tfn 050 554 6226

e-post: marianna.ylinampa@turku.fi