Tarkenna hakua

Tiedote 12.12.2019

Kaarinalaiset lapset ja nuoret ovat tyytyväisiä elämäänsä

Vuoden 2019 kouluterveyskysely kertoo, että suurimmalla osalla kaarinalaisista lapsista ja nuorista menee hyvin. Tyytyväisimpiä ovat alakoulun 4. ja 5. luokan oppilaat. Lähes kaikilla lapsilla ja nuorilla on harrastus ja suurin osa kokee itsensä terveeksi. Tulokset kertovat kuitenkin myös huolenaiheista. Kouluterveyskysely on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttama valtakunnallinen, joka toinen vuosi toistuva kysely. 

alt=" "Lasten ja nuorten liikkuminen vähentynyt

Edelliseen tutkimusvuoteen 2017 verrattuna lasten ja nuorten liikkuminen on vähentynyt entisestään. Nyt 4. ja 5. luokan oppilaista enää noin 40 prosenttia liikkui vähintään tunnin päivässä ja lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista noin kahdeksan prosenttia. Samoin liian vähän liikkuvien osuus on lisääntynyt. 

Raittiuden rinnalla huumekokeiluja ja nuuskankäyttöä

Aiempaa useampi yläkoulun ja lukion tyttö ei käytä alkoholia lainkaan. Poikien raittius on vuonna 2019 kääntynyt laskuun pitkän myönteisen kehityksen jälkeen. Erittäin myönteistä on se, että nuorten päivittäinen tupakointi on vähentynyt viimeisen 10 vuoden aikana tasaisesti. Tupakoinnin rinnalle on kuitenkin tullut nuuska, jonka käyttö on yleistynyt viime vuosina. Myös tytöt käyttävät nuuskaa. Huumekokeilut ovat yleistyneet nuorten keskuudessa.

Mielenterveysongelmia ja häirintää

Huolestuttavaa on, että aiempaa useampi jättää koululounaan syömättä ja liikkuu sekä nukkuu liian vähän. Samaan aikaan aiempaa useampi lapsi ja nuori kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi. Mielialaan liittyvät ongelmat ovat pysyneet suhteellisen yleisinä tai lisääntyneet erityisesti tytöillä. Kaarinan lukiossa opiskelevista tytöistä vajaa 30 prosenttia kertoo kärsineensä masennusoireista vähintään kahden viikon ajan. Yläkoulun tytöistä noin 25 prosenttia. 

Häiritsevää seksuaalista häirintää ja ahdistelua kokevat erityisesti tytöt. Alakoulun oppilailla häirinnän kokemukset ovat vähentyneet. Noin joka neljäs yläkoulun ja lukion tyttö on kokenut häirintää useimmiten puhelimessa tai internetissä. 

Kaupunki ja järjestöt ratkaisevat ongelmakohtia yhdessä

Kouluterveyskyselyn kuntakohtaiset tulokset julkaistiin syyskuussa ja koulukohtaiset tulokset julkaistiin joulukuun alussa. Kyselyn tuloksia käsitellään Kaarinassa laaja-alaisesti kaikkien palvelualueiden ja järjestöjen yhteistyönä loppuvuoden aikana. Toimenpiteistä, joihin kouluterveyskyselyn tulosten perusteella on tartuttava, päätetään yhdessä.

Lisätietoja:
hyvinvointikoordinaattori Hanna Inkeroinen
hanna.inkeroinen(at)kaarina.fi, puh. 050 595 4000